Disclaimer Yagmur Organisatie B.V.

De besloten vennootschap Yagmur Organisatie, met KvK-nummer 73293202, hierna 'Yagmur' wil u hartelijk welkom heten op www.yagmur.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Yagmur kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Yagmur zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Yagmur zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Yagmur is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Yagmur verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Yagmur tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Yagmur dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@yagmur.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Yagmur of die van licentiegevers. Yagmur behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@yagmur.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Yagmur per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Yagmur weten via info@yagmur.nl Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Yagmur verplicht is tot enige schadevergoeding.